© Weijler & Weijler tandartsen 2019       Privacy - en cookieverklaring  gemaakt door newfix.nl

Gezondheidsvragenlijst

(Schriftelijke anamnese)

Uw mondgezondheid is een onderdeel van uw

algemene gezondheid. Daarom laten wij u bij uw

eerste bezoek en vervolgens jaarlijks een

gezondheidsvragenlijst invullen. Aan de hand van

deze vragenlijst wordt er geïnformeerd naar ziektes

en afwijking, het gebruik van medicijnen en

leefgewoonten die uw mondgezondheid kunnen

beïnvloeden. Het is belangrijk dat u de vragenlijst

zorgvuldig invult, maar ook bij ieder volgend

bezoek eventuele veranderingen doorgeeft. Denk

hierbij aan uw medische bijzonderheden, zoals

zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infectie,

allergieën enzovoorts.

Alle vragen die u op de vragenlijst vindt zijn van

belang voor tandheelkundige behandelingen.

Sommige aspecten van uw gezondheid kunnen

van invloed zijn op de keuze van de

tandheelkundige behandeling of op het nemen van

voorzorgsmaatregelen. Als u iets op de vragenlijst

niet begrijpt vraag ons dan gerust om uitleg.

Voor uw eerste afspraak ontvangt u van ons een

gezondheidsvragenlijst, welke ook te downloaden

is rechts op deze pagina. Deze kunt u invullen en

bij uw bezoek aan de praktijk aan de

tandarts/assistente overhandigen. Indien nodig zal

de tandarts nog enkele aanvullende vragen stellen.

Hoofdstraat 7 7213 CN  Gorssel Openingstijden: Ma -Do 08.00 tot 17.00 uur Vrijdag 08.00 tot 16.00 uur Gehele dag telefonisch bereikbaar

0575 491317

Downloaden en printen Het is mogelijk de vragenlijst alvast te downloaden en printen en thuis op uw gemak in te vullen. Wij verzoeken u vriendelijk deze ingevuld te retourneren vóór uw intake, of mee te brengen tijdens uw intake. De gezondheidsvragenlijst Om dit te bekijken heeft u Adobe reader nodig.

Privacy

Uiteraard mag u er van uitgaan dat wij zeer

zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Beroepshalve hebben wij een

geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden

gescand in uw patiëntenkaart, vervolgens

wordt het formulier vernietigd. Al onze

computers zijn voorzien van wachtwoorden (en

virusscanners) zodat alleen de tandartsen en

medewerkers toegang hebben tot uw

tandheelkundige- en medische gegevens.

De tandarts is verantwoordelijk voor alle

behandelingen die binnen de praktijk worden

uitgevoerd. Samen met de assistentes zorgt de

tandarts ervoor dat die behandelingen zo soepel

mogelijk verlopen. (Bepaalde verrichtingen kunnen

naar de assistentes gedelegeerd worden, die

daarvoor zijn opgeleid. Het verdoven en boren blijft

in onze praktijk uitsluitend voorbehouden aan BIG-

geregistreerde tandartsen). Om de behandelingen

goed te kunnen uitvoeren dient de tandarts goed op

de hoogte gebracht te zijn over uw

gezondheidstoestand, zodat er geen complicaties 

kunnen optreden.