© Weijler & Weijler tandartsen 2019       Privacy - en cookieverklaring  gemaakt door newfix.nl
Hoofdstraat 7 7213 CN  Gorssel Openingstijden: Ma -Do 08.00 tot 17.00 uur Vrijdag 08.00 tot 16.00 uur Gehele dag telefonisch bereikbaar

Wijziging van gegevens

Veranderingen zoals verhuizing,

gewijzigde gezinssituatie,

telefoonnummers, veranderingen van

verzekeringsmaatschappij, ziekte al dan

niet in combinatie met medicatie en

belangrijke informatie verzoeken wij u

schriftelijk, bij uw bezoek aan ons of

digitaal via het formulier hiernaast door

te geven.

Privacy

Uiteraard mag u er van uitgaan dat wij

zeer zorgvuldig met uw gegevens

omgaan. Beroepshalve hebben wij

geheimhoudingsplicht. Uw gegevens

worden gescand in uw patiëntenkaart,

vervolgens wordt het formulier

vernietigd. Al onze computers zijn

voorzien van wachtwoorden (en

virusscanners) zodat alleen de

tandartsen en medewerkers toegang

hebben tot uw tandheelkundige- en

medische gegevens.

ZorgMail

Voor het veilig elektronisch

communiceren maken wij gebruik van

ZorgMail.

0575 491317